Privacy Policy

Versie: 20221123

Erix Collectables heeft deze privacy policy opgesteld omdat wij uw privacy zeer serieus nemen.

Erix Collectables info:

KVK registratie: 87267233

BTW id nr: NL004385624B18 

IBAN nummer: NL86RABO0199486379

1. Cookies

a. Deze website maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.

b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

d. Deze website maakt gebruik van Analytics cookies (Google Analytics). Hiermee kan het bezoekersgedrag van de website anoniem worden geanalyseerd om te komen tot patronen om de website te optimaliseren.

2. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Erix Collectables, via de Contact pagina.

3. Wijzigingen

Erix Collectables is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

4. Bestellingen

De Privacy Policy geldt (ook) voor iedereen die een bestelling plaatst bij Erix Collectables.

5. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Erix Collectables kan de gegevens die door de klant verstrekt worden (via de site, mail of bij een aankoop) voor de volgende doeleinden gebruiken:

a. Het verwerken van de bestelling.

b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde.

c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, gerelateerde informatie, activiteit, etcetera.

d. Gegevens die door de klant aan Erix Collectables worden geleverd worden nooit aan derden verstrekt met uitzondering van wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

6. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Erix Collectables verstrekt, worden door Erix Collectables in een veilige omgeving opgeslagen.

7. Klachtenprocedure

Indien er een klacht is, kunt u deze indienen via info@erixcollectables.nl. We doen er alles aan om deze zo snel mogelijk in goed overleg op te lossen. U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Erix Collectables kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Erix Collectables voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. Dit verzoek kan worden ingediend via info@erixcollectables.nl.

9. Bewaren klantgegevens

Van klanten worden de hoogstnodige gegevens bewaard gedurende de periode die vastgesteld wordt door de Belastingdienst. Na afloop van deze periode worden de gegevens verwijderd.

10. Disclaimer

Erix Collectables betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Erix Collectables aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.

11. Copyright

Alle informatie (tekst en beeld) op deze website is door onszelf gemaakt en dus copyright © Erix Collectables, of verkregen van derden en gebruikt met toestemming.